Vpliv enzalutamida na preživetje brez razsoja bolezni pri bolnikih s proti kastraciji odpornim rakom prostate

Rezultati raziskave PROSPER 3. faze so potrdili zmanjšanje tveganja za razsoj bolezni ali ...

Preberi več

Ocena ledvične funkcije v onkologiji

Bolniki z rakom pogosto prejemajo zdravila, ki se izločajo preko ledvic in imajo ozko terapevtsko okno. Ob izbiri in odmerjanju teh zdravil je treba upoštevati...

Preberi več

Odmerjanje zdravil pri ledvični bolezni

Ledvična bolezen vpliva na delovanje mnogih zdravil, največkrat se zaradi zmanjšanega izločanja zdravila poveča njegova serumska koncentracija, to pa lahko privede do večje pojavnosti toksičnih učinkov. Zato je treba odmerek zdravila ustrezno prilagoditi.

Preberi več

Obravnava oseb s solitarno ledvico po nefrektomiji

Trenutno ni konsenza o ustrezni obravnavi oseb z odstranjeno ledvico, in to predvsem zaradi pomanjkanja podatkov. Ameriški strokovnjaki so pregledali razpoložljive podatke o ...

Preberi več

Slabi izidi zdravljenja z zaviralci kontrolnih točk pri bolnikih s presajeno ledvico

Zaviralci kontrolnih točk (ZKT) so monoklonska protitelesa, ki na mestu kontrolnih točk imunskega odziva zasedejo receptorje na limfocitih T (PD-1 ali CTLA-4) ali se vežejo na ...

Preberi več

Pembrolizumab (KEYTRUDA®) v prvi liniji zdravljenja metastatskega nedrobnoceličnega raka pljuč

Po podatkih iz leta 2018 je v svetu rak pljuč najbolj pogost rak in glavni vzrok smrtnosti zaradi...

Preberi več

Radij-223 pri asimptomatskih bolnikih s proti kastraciji odpornim rakom prostate in kostnimi zasevki

Radij-223 je odobren za zdravljenje bolnikov z razsejanim, proti kastraciji odpornim rakom...

Preberi več

Bolečina kot napovedni dejavnik za celokupno preživetje bolnikov z razsejanim, proti kastraciji odpornim rakom prostate po zdravljenju z radijem-223

Na voljo imamo malo podatkov o tem, kateri dejavniki lahko napovejo izide zdravljenja z radijem-223 pri bolnikih z razsejanim, proti kastraciji odpornim rakom prostate (rKORP). Klinične raziskave so pokazale, da bolečina statistično značilno napoveduje celokupno preživetje bolnikov z ...

Preberi več

Opis bolnika z rakom prostate z reverzibilno odpornostjo proti kastraciji po zdravljenju z radijem-223

V prispevku je prvič opisan primer bolnika s proti kastraciji odpornim rakom prostate (KORP), pri katerem je bolezen po zdravljenju z radijem-223 ponovno postala odzivna na prvotno hormonsko zdravljenje.

Preberi več

Podatki iz resnične klinične prakse o preživetju bolnikov z razsejanim, proti kastraciji odpornim rakom prostate po zdravljenju z radijem-223

V klinični raziskavi 3. faze ALSYMPCA je radij-223 v primerjavi s placebom podaljšal preživetje bolnikov z razsejanim, proti kastraciji odpornim rakom prostate (rKORP) s kostnimi zasevki z ...

Preberi več

»Sekvence pri zdravljenju mCRPC – kaj vemo«

Znano je, da je za metastatski rak prostate praviloma nadvse primerno primarno hormonsko zdravljenje z različnim odzivnim časom. Vendar bolezen največkrat, po dveh letih, postane odporna proti ...

Preberi več

Atezolizumab pri zdravljenju metastatskega nedrobnoceličnega raka pljuč

Rak pljuč je eden najbolj pogostih rakov in glavni vzrok smrtnosti zaradi raka. V Sloveniji je po podatkih registra raka za leto 2015 rak pljuč...

Preberi več

Mesto radija-223 v zdravljenju razsejanega, proti kastraciji odpornega raka prostate – priporočila evropske strokovne delovne skupine

V prispevku je povzeto mnenje skupine priznanih evropskih strokovnjakov s področja onkologije in urologije o mestu radija-223 v zaporedju zdravljenja bolnikov z razsejanim, ...

Preberi več

Atezolizumab pri zdravljenju urotelijskega karcinoma

Rak sečnega mehurja spada med pogoste urološke  rake, v Sloveniji je bilo po podatkih Registra raka Slovenije v letu 2015 novoodkritih 341 primerov. Glavni dejavniki tveganja za nastanek urotelijskega so ...

Preberi več

S slikovnimi preiskavami ocenjen odziv na zdravljenje z radijem-223 pri bolnikih s proti kastraciji odpornim rakom prostate in kostnimi zasevki

Radij-233 cilja kostne zasevke, ki se pojavijo pri 90 % bolnikov z razsejanim, proti kastraciji odpornim rakom prostate (rKORP), in ...

Preberi več

Kabazitaksel – nova generacija taksanov

 

Rak prostate je drugi najpogostejši rak pri moških. Ocenjujejo, da bo...

Preberi več

Izpostavljena vsebina

Onko-nefrologija – pristop k obravnavi bolnikov

 

Onko-nefrologija je novo, multidisciplinarno področje, ki povezuje znanja strokovnjakov različnih vej medicine, predvsem onkologije in nefrologije. Cilj takšne interdisciplinarne obravnave...

O portalu

Področji onkologije in nefrologije sta povezani in soodvisni, verjetno predvsem zaradi možnosti uporabe vrste novih, učinkovitih sistemskih zdravljenj raka, ki igrajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev ozdravitve, podaljšanja življenja oziroma izboljšanja njegove kakovosti. Za sistemsko zdravljenje raka (tarčno zdravljenje, kemoterapija, imunoterapija) je namreč pomembno ...

Zadnji prispevki

Darolutamid PCa

Darolutamid PCa

Darolutamid pri razsejanem hormonsko občutljivem raku prostate   Darolutamid je močan zaviralec androgenskih receptorjev, ki dokazano podaljša preživetje bolnikov s proti kastraciji odpornim rakom prostate brez razsoja. Namen raziskave ARASENS je bil oceniti, ali dodatek darolutamida k..
Preberi več
Enfortumab vedotin

Enfortumab vedotin

Enfortumab vedotin pri že zdravljenem napredovalem urotelijskem karcinomu   Standardno zdravljenje s kemoterapijo na osnovi platine in uporabo zaviralcev receptorja programirane celične smrti 1 (PD-1) ali zaviralcev liganda 1 za receptor programirane celične smrti 1 (PD-L1) sicer nekoliko..
Preberi več
Vključitev ledvičnih bolezni v globalni program javnega zdravja

Vključitev ledvičnih bolezni v globalni program javnega zdravja

Nedavno je bila objavljena skupna izjava mednarodnega, evropskega in ameriškega združenja za nefrologijo, ki so jo podprla še druga regionalna in globalna nefrološka združenja. Ta izjava zagovarja uvrstitev ledvičnih bolezni – kronične ledvične bolezni (KLB) in akutne ledvične okvare..
Preberi več